SKOLĀM

1. septembris.... Šāda diena ir tikai vienreiz skolēna mācību gadā. Saviļņojums, satiekot draugus pēc vasaras, prieks par atkalredzēšanos un jauna sadarbības posma sākumu ar iemīļotajiem skolotājiem, uztraukums par gaidāmo mācību posmu ir emocijas, kas padara katru 1. septembri neatkārtojamu. Krāšņie ziedu pušķi un apģērbu plejāde spilgtina visas sajūtas, kas rodas šajā dienā. Šādos brīžos iespējams iegūt fantastiskas bildes.
pirmais septembris

 

Žetonvakars ir viena no vidusskolas tradīcijām. Skolēni, kam attiecīgais gads ir pēdējais mācību gads vidusskolā, allaž parūpējas par šī pasākuma oriģinalitāti. Kā nu ne - katram ir iespēja izpaustie vakar gaitā ar priekšnesumu, kuri mēdz būt par visdažādākajām tēmām. Žetonvakars varbūt nav ceremoniāls pasākums, bet iezīmē lielā mērā jaunietim skolas cikla beigu posmu un augstskolas tuvošanos. Tas ir arī brīdis, kad labi var iemūžināt bildēs jauno cilvēku, kam visi dzīves ceļi ir acu priekšā un vaļā. Jāmāk tikai aiziet pa īsto.
žetonvakars

 

Izlaiduma laiks ir brīdis, kad jaunieši var atvilkt elpu pirms jaunām uzvarām un izbaudīt to, ko sasnieguši līdz tam brīdim. Izlaidums ir nākamais solis pretī katra izvirzītajam dzīves mērķim. Roberts Orbens teicis, ka „izlaiduma ceremonija ir pasākums, kur pirmais runas vīrs tūkstošiem skolnieku ģērbtiem uzvalkos un svārkos māca, ka „individualitāte” ir panākumu atslēga”. „Individualitāte” veidojas apvienojot emocijas, izskatu, uzvedību un raksturu, kam pamati tiek likti jau veicot ceremoniālo pakāpienu, ko sauc par izlaidumu. Vai tad nav vērts iemūžināt šo skaisto pārejas posmu?
izlaidums


Bildes:
* ja fotogrāfu nolīgst klase, visas bildes tiek izdrukātas 10 x 15 izmērā un nodotas uz piecām dienām klases audzinātājai, lai skolēni varētu izvēlēties un izdarīt pasūtījumu, izvēloties gan foto izmēru, gan skaitu. Ir iespējams iegūt dažāda izmēra bildes līdz pat lielformāta fotogrāfijām.
* Ir iespējams fotogrāfu nolīgt arī individuāli, tad visas bildes tiek ierakstītas CD un atdotas pasūtītājam.

Cena: klase par pasūtījumu maksā katrs skolēns individuāli atkarībā no sava pasūtījuma (bilžu skaita, lieluma), ja līgums ir privāts, cena ir Ls 60 (85 Eur) par pasākumu.