Daina Kurme

Es piedzimu 1991. gada 29. aprīlī. Beidzu Dobeles 1. vidusskolu un paralēli tai arī Mākslas skolu. Šobrīd studēju Latvijas Lauksaimniecības universitātē, komercdarbību un uzņēmuma vadību. Fotografēšanai nopietni pievērsos pavisam nesen, lai gan fotografēju jau iepriekš – sava prieka pēc. Domāju, cik lieliski būtu, ja varētu vienkārši nospiest „Save”, kad piedzīvo laimīgus mirkļus. Kad kādam mēs stāstam savus pārdzīvojumus vai brīžus, kuros jutāmies laimīgi, ir grūti, jo katram ir savādāka uztvere un nevar to izstāstīt tik spilgti kā mēs paši to esam jutuši. Es vēlos katram šos emociju pilnos brīžus iemūžināt, lai būtu skaistas atmiņas, kuras ir redzamas bildē. Esmu sapratusi, ko vēlos darīt un kurā lietā ieguldīt sevi visu – vēlos fotografēt!